Të gjitha kategoritë


 

Profili
Google Maps

Ambasada e Shqipërisë në Prishtinë

1

Mujo Ulqinaku 18, Prishtinë

Tel: +381 (0)38 248 208 , Fax: +381 (0)38 248 209,Përshkrimi